Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Bezpečnost a záruka

Všetky produkty sú vyrobené spoločnosťou Prolitec vrátane osviežovačov vzduchu produktovej rady Air/Q náplní do osviežovačov s obsahom činidiel – vôní.

Spoločnosť Prolitec – vývojár a dodávateľ inovatívnych technológií  na úpravu vzduchu, zabezpečujúcich elimináciu zápachu a využitie vôní na pozitívne emočné a fyziologické pocity a pre použitie pri obmedzení šírenia infekcií.

Zdravotná nezávadnosť

Všetky vonné zložky obsiahnuté v náplniach s vôňami vyhovujú  parametrom IFRA ( International Fragrance Association ) a neobsahujú žiadne také látky a prímesy, ktoré by pri vdýchnutí mohli byť zdraviu škodlivé.

Pri plastových dieloch vrátane častí ktoré prichádzajú do styku s vôňami nie sú použité žiadne žiadne ftaláty ani žiadne iné chemické látky, ktoré by nezodpovedali predpísaným štandardným požiadavkám na zdraviu nezávadné prostredie, OSHA (Occupational Safety and Health Administration).

Žiadne z vôní Prolitec neobsahujú rozpúšťadlá, žiadne pohonné látky alebo nebezpečné prchavé organické látky (VOC).

Všetky naše parfumy v náplniach s vôňami sú vyrobené výhradne z hypoalergénnych látok.

Všetky činidlá – vône Prolitec sú vyrobené z najkvalitnejších surovín používajúcich sa na výrobu vôní. Odborníci vyvíjajúci vône Prolitec majú k dispozícii obdobnú kvalitu a sortiment vôní s akými vyvíjajú svoje vône výrobcovia parfumov.

Bezpečnosť

Osviežovače vzduchu Prolitec AirQ sú certifikované a v zhode  potrebnými Európskymi  normami: CE,ROHS,UL.

Záruka

Záruka na osviežovače vzduchu Air/Q je 24 mesiacov odo dňa predaja spotrebiteľovi, ktorá sa vzťahuje na poruchy a závady ktoré vznikli v priebehu záručnej doby chybou výrobku, alebo použitých materiálov. Záruka a bezplatná oprava sa nevzťahuje na vady spôsobené nedodržaním pokynov k obsluhe uvedených v návode na použitie zlou údržbou, mechanickým poškodením, zásahom do spotrebiča.