Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Technológia

Výhody technológie Prolitec: Efektívne osvieženie vzduchu s menšou koncentráciou ako jedna ku miliónu.

Na skrotenie nepríjemných pachov a vytvorenie príjemného prostredia, už nie je potrebné nasýtenie priestoru ťažkými koncentráciami vôní prostredníctvom životnému prostrediu nepriateľských VOC (prchavých organických zlúčenín).
Prolitec je generácia mikro-kvapôčkovej technológie a predstavuje skutočný prelom v používaní kvapalín pre aplikácie slúžiace na úpravu vzduchu, vrátane sanácie zápachu, osviežovania interiéru, hygienu Toaliet, reklamu produktov a aromaterapiu.

Rozdiel oproti konvenčným osviežovačom vzduchu

AirQ550Konvenčné aerosóly produkujú kvapôčky, ktoré sa líšia v závislosti od veľkosti medzi 30 a 100 mikrónov v priemere. Prolitec kvapôčky sú mimoriadne jemné a mimoriadne ľahké s priemerom približne 1 mikrometer (μm).
Pre porovnanie – kvapôčka z klasického tlakového aerosólového spreja má priemer
50 mikrónov (50 000 nanometrov), t.j. je 50-krát väčšia ako kvapôčka z Air/Q . Z hľadiska váhy a objemu kvapaliny sú rozdiely ešte výraznejšie. 50-mikrónová kvapôčka aerosólu je 125 000-násobne ťažšia, ako1 μm kvapôčka z Air/Q.

Táto drobná kvapôčka z Air/Q má oproti štandardným aerosólom mnohé výhody: úplne rovnomernú distribúciu čistiaceho činidla; 50-násobne väčšiu plochu povrchu a absenciu akýchkoľvek zbytkov kvapaliny na povrchoch, ako sú napríklad povrchy interiérov a pri použití osviežovačov vzduchu určených na použitie do systémov HVAC ( kúrenie, vetranie a klimatizácia ), na vnútorných povrchoch systémov HVAC.

Dôležité je, že je kvapôčka Prolitec sa do ovzdušia dostáva veľmi nízkym tlakom bez akého-koľvek použitia tepla, ako pôvodná chemická zlúčenina, nijako neupravená. Kvapôčka Prolitec je vmiešavaná do vzduchu, bez použitia potencionálne škodlivých prchavých organických zlúčenín slúžiacich ako pohonné látky.

Kvapôčky Prolitec predstavujú významný rozdiel vo výkone pri úprave vzduchu, uvádzame prečo:

Ako to funguje?

Fragrance-Cartridge-ClearSkyNa rozdiel od ťažšej aerosólovej kvapôčky, ktorá dopadne na zem alebo iný povrch počas niekoľkých minút, Prolitec je oveľa menší a oveľa ľahší, jeho kvapky sa správajú ako “suchý” plyn vznášajúci sa vzduchu po mnoho hodín, miešajúci sa rovnomerne v celom vnútornom priestore.

50 krát väčší povrch-k-pomeru váhy dáva menšej Prolitec kvapôčke obrovskú výkonnostnú výhodu nad konvenčnými aerosólmi. Väčšia plocha znamená viac kontaktu medzi molekulou na úpravy vzduchu a osviežovaným vzduchom.

To znamená, že do ovzdušia sa dostávajú ultra-nízke koncentrácie chemických zlúčenín vo výške menej ako jednu ku miliónu (ppm) – čo znamená hlboko pod alergénne a podprahové hodnoty toxicity – pre dosiahnutie vynikajúcej vône a sanačných výsledkov pri osviežovaní priestoru.

Kontrola veľkosti kvapiek a ich množstva je dôležitá pre udržanie požadovanej koncentrácie v miestach s aplikovanou technológiou pre úpravu vzduchu. Technológia generovania mikro-kvapôčiek Prolitec riadi veľkosť kvapôčiek a zabráni generovaniu  kvapôčiek, ktoré sú príliš veľké, prostredníctvom programovateľného zabudovaného počítača, ktorý riadi prietok a veľkosť na výstupe zo zariadenia.Skutočné rozmery sa pohybujú medzi 800 a 1200 nanometrov.

Odhaduje sa, že 1 mikro kvapôčka s veľkosťou 1 mikrón spadne o cca 1,8 m za 14 hodín.