Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Eliminácia zápachu

Technológia AirQ bola vyvinutá s cieľom neutralizovať pachy v domácnosti, vrátane zápachov spôsobených domácimi zvieratami, cigaretovým dymom, plesňami, močom a výkalmi, odpadkami, varením a potravinami , zatuchnutými skriňami a podkrovím, ľudskými pachmi bežne sa vyskytujúcimi v spálňach, čalúneným nábytkom a špinavým prádlom.

relaxNeutralizačné činidlá obsiahnuté vo vôňach od výrobcu Prolitec používané v Air/Q sú vytvorené pomocou špeciálnej hmotnostnej spektrometrie s použitím ďalších analytických postupov s cieľom dosiahnuť najefektívnejšie riešenie pri neutralizácii pre domácnosti typických pachov.

Základom prístupu zariadení Air/Q k ošetrovaniu vzduchu je riadenie koncentrácie, pri ktorom sa so vzduchom zmiešavajú mimoriadne nízke množstvá činidiel na čistenie vzduchu, zvyčajne v pomere menšom ako jedna k miliónu.

Táto veľmi slabá koncentrácia, hlboko pod alergénnym prahom, sa dá efektívne dosiahnuť vďaka obrovskému pomeru povrchu nano-kvapôčok vzhľadom k ich váhe. Stratégiu „menej je viac“ je možné využiť pri dôkladnom poznaní vône, aplikáciou cieľového neutralizéra a použitím zariadenia riadeného počítačom, ktoré premieňa činidlo na úpravu vzduchu na nanokvapôčky bez použitia škodlivých prchavých organických látok (VOC). Drobné nanočiastočky, ktoré produkujú zariadenia Air/Q, sa správajú ako plyn, a nezanechávajú po sebe žiadne zvyšky.