Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Školy

Školy patria medzi tie verejné inštitúcie, kde sa často potýkame s problémami zápachu z dôvodu, že sa tu vyskytuje veľký počet aktívnych ľudí.

Prostredníctvom technológie Prolitec je možné dosiahnuť elimináciu pachu potu z chodieb, učební a toaliet, či už s použitím nástenných jednotiek osviežovania a pafémovania vzduchu, alebo jednotiek určených do sytému HVAC, alebo len s použitím interiérovej samostatne stojacej jednotky pre miestnosti do 90 m štvorcových plochy.