Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Kúpele a fitness centrá

Stock-Interior-Gym-1Poskytovatelia služieb v oblasti kúpeľníctva, wellness , fitnes centier sú si veľmi dobre vedomí, že pri poskytovaní daných služieb je potrebné ponúknuť optimálne prostredie, ktoré umocní dobrý pocit z návštevy daného zariadenia a môže pozitívne ovplyvniť lojalitu zákazníkov.

Aplikácia technológie Prolitec, poskytne sanáciu pachu potu v priestoroch športovísk, šatní a toaliet. Technológia Prolitec môže byť efektívne využitá na vytvorenie požadovanej nálady.