Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Zdravotnícke zariadenia

Stock-DocOfficeZariadenia ponúkajúce služby starostlivosti o zdravie , nemocnice, sanatóriá, opatrovateľské zariadenia, domovy pre starších ľudí majú záujem ponúknuť pacientom, rodinám a návštevníkom príjemné prostredie. Technológia Prolitec vďaka svojej koncepcii sanácie pachov a osvieženia vônov spríjemní skúsenosti pacientov a taktiež zamestnancov.